Kom i gang med testing

Hva man trenger for å starte å teste

VKP har et eget testmiljø som man kan kjøre tester mot. For kunne ta i bruk dette må man gjøre følgende.

 1. Send en mail til VKP@nhn.no der man beskriver litt om hvem man er/representerer og hva man ønsker å bruke APIet til

 2. Send inn bestilling av HelseID-klient i test. Dette gjøres ved å fylle inn dette skjemaet:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s8Ta4wubQU-GI5OS0NVm3CpEnELtS35Dsyu_whSjYOtUQ1UzVTQxMTJVSVJBR1BYMEhXTTQ1WktRVC4u

  • Punkt 7 velger man Tilgang til API (maskin-til-maskin)

  • Punkt 9 kan man skrive Velferdsteknologisk knutepunkt

  • Punkt 10 skal man skrive inn de scopene som man tror man trenger. Se under Scopes denne siden hvis man er usikker på hva man trenger.

  • Punkt 11 velger man Nøkkelpar

 3. Lag deg en bruker på denne siden og sett opp et subscription for å få API-nøkkel. Se under Api-nøkkeldenne siden.

Testdata

EPJ-mocker

VKP har satt opp tre EPJ-mocker som skal simulere de Dips CosDoc, TietoEvry Gerica og Visma Profil. Disse mockene er fylt med et sett med pasienter som dekker de grunnleggende testbehovene.

CosDoc

Org.nr (R4): 888134581
HER-id(STU3): 8134581

Gerica

Org.nr (R4): 888134576
HER-id(STU3): 8134576

Profil

Org.nr (R4): 888134578
HER-id(STU3): 8134578

Eksempel

Si at jeg har lyst til å hente basisinformasjon om Line Danser inn til min medisindispenser-løsning fra Gerica-mocken v.h.a EPJ-ID så vil det sett slik ut i Postman

URL

Picture

 1. https://VKP-test.azure.... indikerer at man går mot vårt testmiljø

 2. /r4/ betyr at man vil få tilbake data som følger FHIR-R4 spesifikasjonene

 3. /888134574/ er der vi skal hente data fra. Som vi har sett tidligere vil det org.nr hente data fra VKP sin Gerica-mock

 4. /patient/ er hvilke type FHIR-ressurs vi ønsker å hente

 5. /_search indikere at vi ønsker å gjøre et søk

Body

Picture

Identifier indikerer at vi skal søke etter en pasient med en gitt ID

http://gerica.tietoevry.no/lopenummer indikerer at vi skal søke med en Gerica-id

4 er Gerica-IDen til pasienten vi ønsker å hente, som i dette tilfelle er Line Danser

Headere

Picture

Ocp-Apim-Subscription-Key: Se punkt 3. under Hva man trenger for å starte å teste på denne siden

ServiceCodes: Siden vi har jeg har en medisineringløsning så er MD en naturlig verdi å bruke. Ler mer om alternativene her: Tjenstlig behov

Authorization: Her legger jeg inn JWT-tokenet som jeg har hentet fra HelseID. Dett ekan jeg enten legge direkte i en Authorization-header eller bruke Auhtorization-tabben i Postman

Picture

Picture

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.