12 kommuner

Oslo, Trondheim, Bodø, Kristiansand,
Arendal, Grimstad, Ringerike, Bamble,
Bærum, Elverum, Skien, Vågan

7 VFTer

Evondos, Dignio, Tellu, Hepro
RoomMate, Netnordic, Sensio

3 EPJer

CosDoc, Gerica, Profil

Picture

Hei

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Les mer om VKP på Norsk Helsenett sine hjemmesider:
https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/velferdsteknologisk-knutepunkt

Digital hjemmeoppfølging

Trygghet og mestring

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.