Tjenstlig behov - ServiceCodes

RT
Responstjeneste
Tjeneste som mottar og behandler varsler/alarmer fra velferdsteknologitjenester.

 

TA
Trygghetsalarm
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter både stasjonære alarmer i hjemmet og mer mobile varianter. IPLOS-kode 6.

 

GPS
GPS-sporing
Velferdsteknologisk tjeneste, også omtalt som GPS-lokalisering. IPLOS-kode 26.

  

MD
Medisindispenser
Velferdsteknologisk tjeneste, også omtalt som elektronisk medisineringsstøtte. Omfatter både enklere pilledosetter og multidosesdispensere. IPLOS-kode 27.

  

DT
Digitalt tilsyn
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter en rekke ulike typer teknologi, utstyr og sensorer. IPLOS-kode 28.

 

DHO
Digital hjemmeoppfølging
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter vanligvis ulike former for egenmålinger med tilhørende utstyr, svar på spørreskjemaer, egenbehandlingsplan. Ingen egen IPLOS-kode per nå.

PF
Pasientflyt
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter digitale samhandlingstavler.

PV
Pasientvarsling
Velferdsteknologisk tjeneste. Omfatter digitale varslingssystemer.


Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.